Niehoff & De Jong
                                     Forensisch Schriftonderzoek                            De naam Niehoff & De Jong staat voor een bundeling van deskundigheid op het gebied van forensisch schriftonderzoek. Deze forensische discipline houdt zich bezig met handschrift en de materie, waarop handschrift voorkomt. Door middel van vergelijkend onderzoek kan in de meeste gevallen de identiteit van een schrijver worden vastgesteld en kan onderscheid tussen echte of valse c.q. vervalste documenten worden gemaakt.

In het dagelijkse gebruik is handschrift primair een middel om informatie vast te leggen en over te dragen. De inhoud van het geschrevene staat daarbij voorop. Voor een forensisch schriftdeskundige ligt de nadruk op de materiële vorm. Handschrift wordt daarbij beschouwd als een fysisch spoor met complexe, uit beweging ontstane vormen, die vergeleken worden met een ander, soortgelijk spoor. In de meeste gevallen gaat het om inktsporen op papier. Een forensisch schriftdeskundige houdt zich niet bezig met linguïstische vraagstukken en - in tegenstelling tot een grafoloog - ook niet met een mogelijke relatie tussen handschrift en karakter.

Niehoff & 
De Jong is geassocieerd lid van ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) en vormt een samenwerkingsverband met Eurofins / TMFI (The Maastricht Forensic Institute). 

Wij verrichten onderzoek voor de overheid, gerechtelijke instanties, het openbaar ministerie en de advocatuur en onze dienstverlening omvat de volgende activiteiten:

  • onderzoek naar de identiteit van een schrijver van tekst en handtekeningen
  • onderzoek naar de echtheid van handtekeningen
  • document-technisch onderzoek
  • voorlichting en advies

Voor aanvragen kunt u contact opnemen met de forensisch adviseurs van The Maastricht Forensic Institute (TMFI) via telefoonnummer +31 (0)85 105 1410  /  E-mail: info@tmfi.nl.